Stage lopen bij Cirkant

Doorgaans werken we met 2de en 3de-jaars, zodat de leer- en werkervaring binnen de bijzondere jeugdzorg ten volle kan worden benut. Dit zijn vaak langdurige en intenisieve stageperiodes waardoor we stagiairs de kans kunnen geven om, na een inloop- en kennismakingsperiode, stapsgewijs door te groeien naar individuele begeleidingstrajecten met cliënten in onze werking.

De stagebegeleiding en -evaluatie van de studenten ligt in handen van de teambegeleiders. Afwijkingen hierop zijn mogelijk, dit wordt steeds binnen het desbetreffende team bekeken.